Zámecký park a okolí si zaslouží výraznou proměnu

  • Úvod
  • Novinky
  • Zámecký park a okolí si zaslouží výraznou proměnu

Městský obvod Poruba se bude ucházet o dotaci Nadace Proměny Karla Komárka na úpravu Zámeckého parku a jeho okolí. Plány na oživení historicky cenné lokality bude obvod konzultovat s veřejností i odborníky. K úpravám parku se může vyjádřit i veřejnost, a to 15. února od 17 hodin v sále porubského zámku.

Lokalita Zámeckého parku, rybníku a okolí Oblouku patřila v minulosti ke klíčovým  lokalitám obvodu. V průběhu let se ale dostala na okraj zastavěného území a postupně i na okraj zájmu Porubanů. Přitom místo má obrovský potenciál a zasloužilo by si výraznou proměnu.

„Na základě podnětů lidí, které jsme sesbírali na fóru Porubské desatero a z pocitových map, zpracovali architekti strategický dokument o veřejném prostoru v Porubě. A z něj vyplývá, že lidé i odborníci považují území Zámeckého parku a okolí za klíčové. Bohužel v minulosti tam vznikla spousta nejrůznějších bariér, které ho znehodnotily. Každý, kdo parkem aspoň občas prochází, určitě potvrdí, že například horkovod je jizvou, která na takové místo nepatří. Chtěli bychom park s okolím opět oživit. Ideovou studii okolí Oblouku jsme společně s dalšími lokalitami lidem představili na akci Sdílko. Vzbudila veliký zájem, a proto chceme podniknout další kroky k tomu, aby se park a okolí staly vyhledávaným místem k relaxaci a třeba i sportu,“ uvedla místostarostka Zuzana Bajgarová.


Pokud si myslíte, že Zámecký park si zaslouží výraznou proměnu a chtěli byste se na ní podílet, zveme vás na setkání, které se uskuteční 15. února od 17 hodin v sále porubského zámku. Studii Oblouku a okolí, stejně jako dalších lokalit, si můžete prohlédnout zde.


Aby se Zámecký park stal atraktivní lokalitou, jsou potřeba peníze. Poruba proto požádá o podporu Nadace Proměny Karla Komárka. „Chceme využít výzvu Parky, která je zaměřena na obnovu nebo založení veřejných městských prostranství. Hlavní důraz je kladen na potřebnost, funkčnost a udržitelnost projektu. Jsme připraveni udělat vše pro to, abychom ve výzvě uspěli,“ řekl starosta Petr Mihálik.

Poruba chce na budoucí proměně opět spolupracovat s veřejností. „Do rozpracování současného ideového záměru chceme zapojit laickou veřejnost i specialisty, lidi a organizace, které mají přímou vazbu na lokalitu. Jde například o zástupce farnosti, zámku, rybáře a další odborníky, jako jsou krajináři, urbanisté, architekti či lidé, kteří se zabývají životním prostředím. Na setkáních dopracujeme projektový záměr a na jeho základě podáme žádost o grant. Pokud uspějeme, vypíšeme architektonickou soutěž na proměnu parku a okolí,“ poznamenala Zuzana Bajgarová.

Bez ohledu na to, jak žádost dopadne, pracuje Poruba na tom, aby horkovod v parku vedl pod zemí, snaží se vykupovat garáže v lokalitě a jedná o vymístění sběrny. Žádost o dotaci je třeba podat do konce března, a proto se setkání s veřejností uskuteční už 15. února v porubském zámku. A v říjnu bude Poruba vědět, zda s žádostí o podporu uspěla.

Publikováno dne 6.1.2017