Zámecký park: o nadační podpoře se rozhodne letos

  • Úvod
  • Novinky
  • Zámecký park: o nadační podpoře se rozhodne letos

Donedávna nadační příspěvek z grantového programu Parky Nadace Proměny Karla Komárka získával jen jeden projekt. Správní rada v roce 2017 rozhodovala mezi porubským Zámeckým parkem a  Centrálním parkem v  Mostě. Nakonec dala šanci oběma parkům. Klíčový bude postup v tomto roce.

„Podle našich informací jsou pro nadaci hlavním problémem našeho projektu majetkové vztahy – zatím nevykoupené boxové garáže, přemístění autoservisu, sběrny či horkovodu. Jednotlivé problémové body jsou v  řešení: výkup a  budoucí odstranění sběrny schválilo zastupitelstvo a jsme před podpisem smlouvy, postupně vykupujeme boxové garáže, s  autoservisem jednáme,“ komentovala současný stav místostarostka Zuzana Bajgarová.

V tomto roce se bude pokračovat v  eliminaci jednotlivých sporných bodů s  odbornou a  finanční podporou nadace. Ta tedy finální projekt vybere až za tento rok. Zároveň však její členové schválili to, že mohou být podpořeny oba projekty.

„Záměry Mostu i Poruby jsou z našeho pohledu velmi vyrovnané. V obou vidíme silný potenciál – jak v místech samotných, tak i v souvisejících společenských tématech. Detailní analýza nám zároveň ukázala, že oba projekty ještě potřebují nějaký čas, než se přikročí k úvodní etapě. V ní už probíhá příprava zadání pro architekty spojená s  participativním plánováním. Správní rada nadace proto odložila rozhodnutí o podpoře zahrnující grant 25  milionů korun. Ve vzniklém mezičase zároveň chceme městům pomoci s potřebnými kroky,“ vysvětlila Jitka Přerovská, ředitelka nadace.

„Tento postup je žádoucí více, než kdybychom se třeba měli zavázat, že vyřešíme problém s  garážemi ihned. Kromě toho, že budeme pokračovat v řešení parku, jako bychom nadační příspěvek nezískali, budeme mít navíc nyní finanční i  personální podporu nadace a práce budou moci plynule pokračovat,“ doplnila Zuzana Bajgarová.