Zámecký park: přípravy pokračují

Postupnými kroky pokračují přípravy revitalizace Zámeckého parku. Momentálně vzniká studie dopravního zklidnění ulice Nad Porubkou a vyhlášení architektonické soutěže.

Na akci Zažít Ostravu jinak u Oblouku se diskutovalo nad tématem dopravního zklidnění ulice Nad Porubkou a návazného dopravního řešení okolních ulic.

„V současné době se zpracovává dopravní studie týkající se této lokality, která se průběžně projednává s dalšími odborníky i s klíčovými aktéry, tedy důležitými subjekty, které v území fungují,“ popsala Jana Klečková, vedoucí oddělení projektů a veřejných zakázek. „Závěry dokončené dopravní studie budou zveřejněny na webu fajnovaporuba.cz, celá studie pak bude pro zájemce k nahlédnutí na úřadě,“ doplnila.

Zklidnění ulice Nad Porubkou je součástí záměru revitalizace Zámeckého parku. V současné době obvod ve spolupráci s Nadací Proměny Karla Komárka připravuje vyhlášení architektonické soutěže na úpravy území, které propojuje původní část obce s výstavbou na prvním obvodu. Vyhlášena má být na jaře, výsledky pak na podzim roku 2019. „Systematicky postupují výkupy garáží v lokalitě, v říjnu příštího roku bude zrušena provozovna sběrných surovin. Na své náklady společnost Veolia také napřesrok umístí pod zem horkovod vedoucí horní částí parku,“ informovala místostarostka Zuzana Bajgarová.

Publikováno dne 17.9.2018