Zaměstnanci radnice vyrobili unikátní lavičky

  • Úvod
  • Novinky
  • Zaměstnanci radnice vyrobili unikátní lavičky

Netradiční pastelkové lavičky mohou od tohoto týdne využívat lidé před Základní školou Ivana Sekaniny. Vyrobili je zaměstnanci odboru technických služeb a zeleně Úřadu městského obvodu Poruba.

Děti ze Základní školy Ivana Sekaniny si přály opravu prostoru před školou, pro který vymyslely i netradiční lavičky. Škola má logo tvořené pastelkami, a tak logicky chtěly, aby i lavičky vypadaly jako pastelky. Svůj nápad přihlásily do participativního rozpočtu Zelená Porubě a v hlasování uspěly. Předprostor má už nějakou dobu nový povrch, jehož součástí je i bezbariérový přístup ke škole. V tomto týdnu přibyly také lavičky. Vyrobili je zaměstnanci odboru technických služeb a zeleně Úřadu městského obvodu Poruba.

„Jsem velmi rád, že se nám podařilo vytvořit kolektiv tak šikovných lidí. Zatímco jedna parta vyrábí dezinfekční stojany, o které už mimochodem projevily zájem i jiné ostravské obvody, druhá vyrobila tyto krásné lavičky. Naším cílem je do budoucna v Porubě obnovit technické služby, které se budou schopny vlastními silami starat o veřejný prostor mnohem operativněji, flexibilněji a efektivněji v porovnání s externími dodavateli.  Plně funkční technické služby jsou sice ještě daleko, ale s touto partou lidí to nevidím jako problém,“ uvedl místostarosta Miroslav Otisk.

Úprava prostoru před školou je jedním z úspěšných návrhů projektu participativního rozpočtu Zelená Porubě. Projekt se uskuteční i letos, ale v poněkud pozměněné podobě, kterou městský obvod Poruba představí v létě.