Zázemí pro VPP

Časová osa projektu

Zázemí pro VPP

Jednou z důležitých činností městského obvodu je zajišťování čistoty a upravenosti veřejného prostranství, jeho atraktivnosti, jak pro místní občany, tak i pro přijíždějící návštěvníky obvodu. Oddělení technických služeb Úřadu městského obvodu Poruba provádí čištění a údržbu veřejných prostranství, včetně drobného městského mobiliáře a v rámci technické skupiny, kterou disponuje toto oddělení, jsou ve spolupráci s Probačním a mediačním centrem zaměstnávány i osoby k výkonu obecně prospěšných prací.

Prostory v současných objektech zázemí jsou nejen kapacitně nedostačující pro potřeby oddělení, ale  jsou umístěny v budovách, jež jsou ve špatném technickém stavu, což dokládá také fakt, že nyní využívaný objekt pro hygienické a technické zázemí oddělení na ulici Vřesinská vykazuje statické poruchy.

Cílem projektu je zajistit nezbytně nutný prostor pro umístění pracovníků a vytvoření kvalitního zázemí pro činnost oddělení, možnost zaměstnání většího počtu osob, a to vše v jednom komplexu a na vhodném území v lokalitě Nad Porubkou, které je primárně učeno pro stavby lehkého průmyslu.

V areálu bude postavena provozní budova s kancelářemi, sociálním zázemím pro pracovníky prospěšných prací a technickým zázemím (dílny, sklady, technická místnost). V areálu budou zpevněné plochy a krytá stání pro osobní a užitkové služební vozy. Areál bude oplocen a bude napojen na inženýrské sítě – horkovodní přípojkou, vodovodní přípojkou, kanalizační přípojkou, elektro přípojkou, datovou přípojkou.