Ze sedmi přihlášených návrhů vybere porota tři, o vítězi rozhodne hlasování

Už posedmé mohli lidé přihlásit své nápady do porubského participativního rozpočtu. A už potřetí projekt proměňuje celé dvory. Letos se sešlo sedm návrhů, do finále projdou tři. O vítězi opět rozhodne hlasování na podzim.

V březnu mohli Porubané podávat návrhy, které zvelebí veřejný prostor v obvodě. Do participativního rozpočtu naše Poruba bylo přijato šest projektů. „Jsem ráda, že Porubané mají zájem zlepšovat a zatraktivňovat prostředí, ve kterém žijí. Letos se sešlo sedm originálních nápadů, které by byly přínosné jak pro děti, tak pro dospělé,“ uvedla starostka Lucie Baránková Vilamová s tím, že pro vítězný návrh je vyčleněno 5 milionů korun.

Záměrem návrhu Dostaňme děti od mobilů je vybudovat nad parkem Oáza klidu multifunkční hřiště s novými herními prvky. Díky projektu Zelené hřiště by v lokalitě poblíž ulic U školky a Jasmínová byly doplněny funkční herní prvky a mobiliář. V obou případech se počítá s bezbariérovým přístupem. Autor nápadu Šampion preferuje relaxační zónu a sportovní herní prvky v prostoru za Základní školou Jana Šoupala. Dalším tipem je realizace parkovacího stání s důrazem na zachování zeleně mezi ulicemi Bohuslava Martinů, Opletalova a Havlíčkovo náměstí. Rovněž by mohlo vzniknout fotbalové hřiště a parkourové hřiště s herními prvky mezi Alšovým náměstím a ulicí Havanská. Kousek vesnice ve městě je název návrhu, jehož cílem je výsadba zeleně a vybudování posezení a balančních prvků ve dvoře mezi ulicemi Sokolovská, Gen. Sochora a Jaselská. A ve dvoře mezi ulicemi Maďarská a Mongolská by se stávající betonové hřiště mohlo proměnit v malý zábavní park s workoutem či lanovou dráhou.

Odborná komise vybere tři nápady, které postoupí do finále. Jejich autoři je následně ve spolupráci s architekty a krajináři rozpracují do podoby ideových návrhů, pro které se bude v listopadu hlasovat.

Letošní porubský participativní rozpočet přináší dvě zásadní změny. První je změna jména. Dlouholetý název Zelená Porubě vystřídala naše Poruba. Vítězný návrh si navíc odnese o milion korun více než v minulosti. Zatím posledním realizovaným nápadem bylo Dopravní hřiště a pumptrack, které vzniklo u křižovatky ulic Martinovská a Průběžná.