Zelená Porubě: hlasováním prošly dva návrhy

Ve třetím ročníku projektu participativního rozpočtu Zelená Porubě vyhrál návrh základní školy I. Sekaniny nazvaný Už zase skáču na chodníku. Zahrnuje úpravu plochy před vchodem do školy a počítá i s nástřikem hracích prvků na ni. Získal celkem 362 hlasů – 388 kladných a 26 záporných.

Jako druhý se umístil nápad nazvaný Hřiště Jedna rodina. Má přinést rekonstrukci a vylepšení dětského hřiště mezi domy na ulici F. Čechury na osmém obvodě. Získal 311 kladných a 48 záporných hlasů, což je dohromady 263 hlasů. Třetí skončila aktivita Základní umělecké školy J. Valčíka nazvaná Schody hrůzy! Pláčou Múzy. Získala celkem 157 hlasů (189 kladných a 32 záporných).

„První návrh má rozpočet 690 tisíc a druhý 445 tisíc korun. Protože třetí z nápadů předpokládá rovněž vysoké náklady, 690 tisíc korun, budou moci být napřesrok realizovány jen první dva,“ uvedl koordinátor projektu Pavel Konečný.

Na systém záporných hlasů doplatil nápad, který přihlásila Petra Paličková: psí hřiště. Ačkoliv se již před sčítáním hlasů Porubou neslo, že tento návrh zvítězí, nebylo tomu tak – získal sice 202 kladných hlasů, které by mu teoreticky stačily na třetí místo a s rozpočtem 290 tisíc korun by se vešel i do „balíčku“ financí vyhrazených z rozpočtu obvodu, ovšem 179 záporných hlasů (mimochodem nejvyšší počet záporných hlasů ze všech) ho odsoudilo k umístění ve spodní polovině tabulky.

Do hlasování se zapojilo 1689 Porubanů. Elektronicky odevzdalo hlas 1489 z nich, což je o 582 více než loni. Dále Porubané vyplnili rovné dvě stovky hlasovacích lístků. Sedm z nich bylo neplatných.

Porubané starší 15 let mohli od 12. do 22. listopadu hlasovat pro to, který z nápadů přihlášených do třetího ročníku projektu Zelená Porubě obvod napřesrok zrealizuje. Vybírali z dvanácti návrhů. Každý měl možnost udělit dva kladné hlasy nápadu, který se mu líbí, a jeden záporný tomu, o kterém si myslí, že by obvodu a jeho obyvatelům tolik užitečný nebyl. Celková suma vyčleněná pro projekt Zelená Porubě je 1,5 milionu korun.

Kdyby se měly realizovat všechny návrhy přihlášené do třetího ročníku projektu Zelená Porubě, bylo by potřeba na to mít 4,5 milionu korun.