Porubské desatero

Veřejná diskuze, na které účastníci definují nejdůležitější priority, na které se má městský obvod zaměřit v následujících letech. Na fóru, jež se každoročně opakuje, se setkávají zástupci obvodu s občany a zástupci organizací, které v městském obvodě působí.

Fórum v našem městském obvodě nese název Porubské desatero. Na setkání jsou připraveny tematické stoly a každý příchozí se může zapojit do diskuze u toho, jehož téma ho nejvíce zajímá. Může jít například o bezpečnost na veřejných prostranstvích, stav zeleně nebo nabídku kulturních akcí. Na konci setkání vyjde ze vzájemné diskuze a hlasování deset priorit, jak je vidí samotní lidé. Zároveň, se na setkání lidé dozví, jaké kroky se podnikly pro řešení priorit zvolených v předchozím roce.