Zelená Porubě

Zelená Porubě s podtitulem Tvoříme Porubu společně je projekt participativního rozpočtu, který dává obyvatelům Poruby možnost mít přímý vliv na podobu svého nejbližšího okolí a také na to, jak se bude Poruba v následujících letech rozvíjet. Každý obyvatel Poruby starší patnácti let může předložit konkrétní návrh na úpravu veřejného prostranství. O návrzích hlasuje veřejnost a ty které uspějí, městský obvod zrealizuje.

Více informací najdete na http://zelenaporube.cz