Kontakt

Úřad městského obvodu Poruba
Klimkovická 55/28, 708 56  Ostrava–Poruba
posta@moporuba.cz, 599 480 111

Zapojení veřejnosti

Zuzana Kotyzová
zkotyzova@moporuba.cz, 599 480 912

Pavel Konečný
pkonecny@moporuba.cz, 599 480 916

Projekty

Petra Musilová
pmusilova@moporuba.cz, 599 480 319

Kristýna Špačková
kspackova@moporuba.cz , 599 480 321

 

Jak se zapojit