Chodník Bedřicha Nikodema

Chodník Bedřicha Nikodema

Zastávka městské hromadné dopravy Bedřicha Nikodema není v současné době přístupná jinak než chůzí po trávníku, nevede k ní totiž žádná přístupová komunikace. Nejbližší přechod pro chodce, na křížení ulic Bedřicha Nikodema a Martinovská, je sice od zastávky vzdálen přibližně 35 metrů, ale ani k tomuto přechodu nevede od zastávky chodník. Většina obyvatel tedy přechází přímo přes rušnou komunikaci v místě zastávky na podélný chodník na protější straně ulice, případně ze zastávky odchází vyšlapanou pěšinou po pásu zeleně až k chodníku na ulici Karla Aksamita.

Cílem projektu je vytvořit funkční a bezpečný přístup obyvatelům Poruby a Pustkovce na zastávku MHD Bedřicha Nikodema. Přístup na zastávku bude zajištěn vybudováním nového chodníku s napojením na chodník v ulici Karla Aksamita, podél ulice Bedřicha Nikodema, až ke stávajícímu chodníku na ulici Martinovská. Rovněž bude vybudován nový, osvětlený přechod pro chodce a spojovací chodník ke stávajícímu chodníku, ve směru k ulici Kosmická.