Dům s pečovatelskou službou Harmonie


V městském obvodu Poruba tvoří senioři asi čtvrtinu obyvatel a jejich počet bude v budoucnu stoupat, jsou tak početně velmi významnou skupinou obyvatel. Jedním z úkolů obvodu bylo tedy zajistit jim odpovídající a moderní bydlení s přístupnými sociálními službami. V minulosti Poruba provozovala dva domy s pečovatelskou službou, a to na ulicích Průběžná a Ivana Sekaniny. Poptávka po tomto druhu bydlení byla a je ale natolik vysoká, že se městský obvod rozhodl nabídku seniorského bydlení rozšířit.

Aby něco nového a užitečného vzniklo, nemusíme bourat staré. Dokazuje to rekonstruovaný obytný dům s pečovatelskou službou v Ostravě-Porubě. Městský obvod se pro zajištění moderního bydlení pro seniory rozhodl využít a odkoupit chátrající dům v dlouhodobě problematické a sociálně vyloučené lokalitě na ulici Dělnická 411. Jde o nejstarší lokalitu s bytovými domy v Porubě, která vznikla krátce po druhé světové válce. Místo má velký potenciál, má dobře dostupnou infrastrukturu a právě dům pro seniory byl jedním z kroků, jak tuto lokalitu pozvednout. 

Cílem projektu bylo vybudování bezbariérového nájemního bydlení pro starší občany a také zatraktivnění lokality Dělnické ulice. V první etapě, která skončila na podzim roku 2020, nabídl zrekonstruovaný dům 23 bytů o velikosti 2+kk. Každý z nich má obytnou plochu 42m2. Součástí objektu je také recepce se zázemím a společenská místnost pro setkávání. První nájemníci se do domova nastěhovali v listopadu 2020.

V druhé etapě revitalizace, která byla dokončena v létě 2021, byly vybudovány odpočinkové zóny - klidové atrium s množstvím zeleně, místa pro posezení a herní a cvičební prvky. Areál se muže pochlubit množstvím zelených střech o velikosti 900 m², přemenou betonových ploch na zelené - 1081 m², kde se voda muže zasáknout, výsadbou stromu či propustnými parkovacími plochami - 368 m². Přilehlé jednopodlažní budovy slouží od podzimu 2021 jako služebna městské policie a nebytový prostor, ve kterém je aktuálně malá výrobna a prodejna svíček. Vznikly tam i garáže pro potřeby obyvatel domu.

Slavnostní otevření se uskutečnilo 11. srpna 2021.

Dům s pečovatelskou službou nese jméno Harmonie. Tento název vybrali v hlasování samotní Porubané. Byty jsou primárně určeny seniorským párům, které jsou v základních životních úkonech soběstačné, ale pro zajištění některých úkonů z důvodu věku nebo zdravotního stavu potřebují pomoc, popřípadě péči jiné osoby. Zájemci o bydlení se mohou hlásit na Odboru bytového hospodářství a údržby budov Úřadu městského obvodu Poruba (el. adresa Lkortova@moporuba.cz, tel. č. 599 480 715).

Virtuální prohlídku DPS Harmonie si můžete užít zde

Dům s pečovatelskou službou Harmonie uspěl v roce 2023 v soutěži Adapterra Awards a získal Cenu Moravskoslezského kraje.