Jak se jezdí městem na kole?

Další z osvětových přednášek, které letos uspořádal městský obvod Poruba, se uskutečnila 17. října a jmenovala se Městem na kole. Účastníci si dozvěděli, jaké nástrahy na cyklisty čekají a jak by se ulice daly uzpůsobit, aby byly přívětivější pro udržitelné způsoby dopravy.

Vyjížďkou Městem na kole prováděl dopravní expert Květoslav Syrový, který trasu vybral tak, aby obsáhla všechnu důležitou infrastrukturu, která se na území Poruby nachází. Na Hlavní třídě například vysvětlil výhody a nevýhody cyklostezky ve středovém pruhu a ukázal, jak by se daly využít sdružené vyhrazené pruhy například pro autobusy a cyklisty. U Wichterlova gymnázia zase představil výhody ulice, ve které je zklidněna doprava a na Opavské například úskalí světelné signalizace.

Jízda na kole je druhem dopravy, který je ve městě efektivní hlavně na střední vzdálenosti. V této oblasti je schopná, pokud jí v tom nebrání špatná infrastruktura, konkurovat všem ostatním druhům dopravy. „Na krátké a střední vzdálenosti je totiž jízdní kolo nejrychlejším dopravním prostředkem, neboť zpravidla nemá problém s parkováním. Záleží však samozřejmě na možnostech a potřebách či počasí, takže toto řešení nelze nabídnout vždy a všem,“ upozornil Květoslav Syrový.

Vyjížďka ale nebyla jen o kolech. Zabývala si i dalšími druhy udržitelné mobility a podle Květoslava Syrového je důležité, aby si tyto druhy dopravy vzájemně nekonkurovaly. „Důležitým momentem je koalice udržitelných druhů dopravy, kdy se jednotlivé druhy dopravy vzájemně doplňují. Příkladem je doprava automobilem z míst špatně obsloužených dálkovou hromadnou dopravou na koncový bod k P+R, rychlý a komfortní přestup na MHD a na poslední úseky uvnitř zástavby pak využít komfortního bezbariérového a bezpečného pěšího pohybu, anebo na střední vzdálenosti i na jízdním kole, které si lze zapůjčit přímo v ulicích (bikesharing),“ dodal Květoslav Syrový.

Vyjížďka byla dalším z osvětových procházek, které městský obvod Poruba letos připravil.  Lidé se mohli podívat, jak probíhá péče o stromy, zažít Porubu v noci nebo mohli zjistit, jaká opatření se dají udělat, aby byl pobyt ve městě v létě příjemnější.