Kde všude se budou plochy odstraňovat?

Poruba díky projektu Ozelenění zpevněných ploch v Ostravě-Porubě, který je podpořen z norských fondů, ozelení čtrnáct starých betonových a asfaltových ploch. Kde je najdete?

Plochy, které budeme odstraňovat:

 • dvůr u náměstí Boženy Němcové,
 • dvůr u ulice Matěje Kopeckého,
 • dvůr u náměstí Jana Nerudy,
 • dvůr u ulice Jindřicha Plachty,
 • dvůr u ulice Řecká,
 • dvůr u ulice Sokolovská,
 • dvůr u ulice Slavíkova,
 • dvůr u ulice Jana Šoupala,
 • dvůr u ulice Josefa Skupy,
 • dvůr u ulice Bedřicha Nikodéma,
 • dvůr u náměstí Antonie Bejdové,
 • dvůr u ulice Ludvíka Podéště,
 • 2 x dvůr u ulice Podroužkova.

Plochy, které budeme opravovat:

 • dvůr u náměstí Boženy Němcové,
 • dvůr u ulice Matěje Kopeckého,
 • dvůr u náměstí Jana Nerudy,
 • dvůr u ulice Řecká,
 • dvůr u ulice Jana Šoupala,