Kontejnery patří pod zem

Podzemní kontejnery pojmou třikrát více smetí než ty, které známe.

Nové, moderní, velkoobjemové… a neviditelné. Takové budou na čtyřech místech v Porubě kontejnery na komunální odpad. Na náměstích Jana Nerudy a Antonie Bejdové, v ulici Nálepkově a v lokalitě u Hlavní třídy se začaly budovat v listopadu.

„Stávající kontejnery budou nahrazeny moderními podzemními, ze kterých nebude možné tahat odpadky a rozhazovat je po okolí. Dojde tak k významné estetizaci prostředí,“ uvedla místostarostka Zuzana Bajgarová.

Na každém sběrném místě budou čtyři až šest podzemních nádob na jednotlivé druhy odpadu, tedy na papír, sklo, plast a směsný odpad. „Budou to jakési kryté betonové vany, do kterých budou vloženy nádoby o objemu zhruba třikrát větším než stávající plastové kontejnery. Podle toho, kolik odpadu se v příslušné lokalitě produkuje, a podle možností daného místa se volil počet nádob na směsný odpad,“ vysvětlila Jarmila Holušová, vedoucí oddělení projektů a veřejných zakázek porubského úřadu.

„Protože se domníváme, že podzemní kontejnery rozhodně vypadají lépe než nádoby, na které jsme byli dosud zvyklí, chceme je budovat i v dalších lokalitách a už nyní připravujeme jejich projekty. Obecně se chceme zaměřit na kultivaci prostředí kolem kontejnerových stání, neboť s tím jsou spojeny výrazné negativní jevy,“ doplnila místostarostka Zuzana Bajgarová. Jak oznámila na listopadovém jednání porubského zastupitelstva, jako další čtyři lokality pro podzemní kontejnery byly vytipovány náměstí B. Němcové a J. Nerudy, ulice Komenského a B. Martinů.

Vybudování všech čtyř sběrných míst přijde na 3,37 milionu korun, výdaje z 85 procent pokryjí evropské dotace. Letos mají být dokončena dvě „hnízda“ (nám. A. Bejdové a lokalita u Hlavní třídy), na jaře zbývající dvě.

Foto: ÚMOb Poruba

Publikováno dne 18.08.2017