Proměna plochy na ulici Plk. Rajmunda Prchaly FOTO + VIDEO

Poruba se rozhodla ozelenit čtrnáct zpevněných nevyužívaných ploch na území obvodu. Cílem bylo dostat do dvorů další zeleň, která lidem nabídne stín a v horkých dnech ochladí vzduch. Zelená plocha také nabízí lepší zasakování dešťové vody, posílí místní biodiverzitu, a především zkvalitní veřejný prostor. Projekt byl financován z Norských fondů, díky kterým k proměně mohlo dojít.

V lokalitě na ulici Plk. Rajmunda Prchaly se na místě zpevněné plochy vysadila:

  • tráva,
  • 5 ks ořešáku vlašského (Juglans regia) o obvodu kmínku 18-20 cm,
  • 8 ks okrasné třešně (Prunus ser. Amanogawa) o obvodu kmínku 12-14 cm,
  • 8 ks jeřábu břek (Sorbus torminalis) o obvodu kmínku 10-12 cm,
  • 5 ks okrasné jabloně (Malus Butterball) o obvodu kmínku 10-12 cm,
  • 6 ks javoru mleč (Acer platanoides „Royal Red“ ) o obvodu kmínku 18-20 cm.

Video je k dispozici zde.

„Podpořeno Norskem prostřednictvím Norských fondů“