Rekonstrukce Domu kultury Poklad úspěšně pokračuje, realizace běží podle harmonogramu

  • Úvod
  • Novinky
  • Rekonstrukce Domu kultury Poklad úspěšně pokračuje, realizace běží podle harmonogramu

Oprava Domu kultury Poklad v Porubě, která začala letos v červnu, úspěšně pokračuje. Nová střešní krytina je už položená na obou křídlech objektu a dokončuje se oprava střechy nad ochozy. V bočních částech budovy jsou již dokončeny vnitřní omítky, hotová je hydroizolace památkově chráněné střední části, dostavují se výtahové šachty a začíná se pokládat podlaha ve velkém tanečním sále. Montuje se vzduchotechnika, rozvody vody a kanalizace, staví se nové zděné příčky.

Rekonstrukci provádí Společnost Poklad Z+G+R, práce v hodnotě 355 milionů korun by měla dokončit  v lednu roku 2021. Zároveň s objektem kulturního domu se bude upravovat také jeho nejbližší okolí, zejména prostranství před vstupem. Opraveny budou přístupové komunikace a vysazena bude náhradní zeleň. 

„K dnešnímu dni mohu konstatovat, že spolupráce se zhotovitelem probíhá úspěšně. Jedná se o starý dům, navíc třetí fázi rekonstrukce a jako na každé jiné stavbě se průběžně objevují nové skutečnosti, které je potřeba řešit. Ty se řeší aktivně, průběžně a věcně. Stavba tedy aktuálně probíhá dle plánu, pevně věřím, že to tak půjde i nadále,“ řekla náměstkyně primátora pro investice Zuzana Bajgarová. 

Na interiéry objektu bude vyhlášena v závěru roku 2020 samostatná veřejná zakázka. Nebyly součástí stavebních prací, které realizuje Společnost Poklad Z+G+R. Dodány budou do května 2021 tak, aby k otevření kulturního domu došlo v červnu 2021.

Návštěvníkům poté bude k dispozici divadelní sál pro 420 lidí, společenský sál, malý divadelní sál pro 100 osob, cvičební sál, tři multifunkční učebny, minikino pro přibližně 60 lidí a dva salónky. Příjemným místem ke společenskému setkávání a osvěžení bude i restaurace s terasou a klubovým prostorem.

„Podle toho, jak se Poklad nyní proměňuje, se mají obyvatelé Poruby opravdu na co těšit. Jediný kulturní dům v tomto mladém obvodu bude mít konečně reprezentativní vzhled a výborné podmínky pro konání rozličných společenských i kulturních akcí,“ doplnil náměstek primátora Zbyněk Pražák.

Rada města Ostravy rozhodla o výběru dodavatele a uzavření smlouvy o dílo na realizaci stavby letos v dubnu. Cena 354,986 milionu korun, kterou nabídla Společnost Poklad Z+G+R , tvořená společnostmi Zlínstav, Geosan Group a Ridera Stavební byla nejnižší z osmi nabídek.

 

Dům kultury v Porubě v dnešní ulici Matěje Kopeckého se začal stavět v roce 1958, základní kámen byl položen 13. července 1958.  Podle projektu Jiřího Petrusiaka a Čeňka Vorla ho budovaly Pozemní stavby Gottwaldov. Interiéry byly dílem Františka Michališe. Kulturní dům se slavnostně otevíral 29. prosince 1961 pod názvem Klub pracujících Poruby. Jednalo se o jediné kulturní zařízení v největším ostravském sídlišti Poruba, kde tehdy žilo 50 tisíc obyvatel. Součástí byl divadelní sál pro 475 osob, loutkový a přednáškový sál s kapacitou 100 míst, baletní sál i klubovny. Od roku 1968 byl v provozu amfiteátr s letním kinem pro 1200 osob.

 

Provozovatelem kulturního domu byl nejprve Dopravní podnik města Ostravy, poté OKD. Od června roku 2008 je objekt majetkem města Ostravy. V roce 2009 byl DK Poklad prohlášen Ministerstvem kultury České republiky kulturní památkou a zapsán do seznamu nemovitých kulturních památek ČR s odůvodněním, že stavba má význam jako doklad zachované architektury z konce padesátých let 20. století s dochovanými původními prvky jako nedílnou součástí urbanismu Poruby. Kvůli špatnému technickému stavu byl v roce 2014 uzavřen a do zahájení prací v červnu 2019 byl 2x zakonzervován, naposledy od dubna 2018 do poloviny roku 2019.

Publikováno dne 20.11.2019