Revitalizace předprostoru bytových domů U Oblouku

Bytový dům Oblouk, který je součástí městské památkové zóny Ostrava-Poruba a je kulturní památkou zapsanou v Ústředním seznamu nemovitých kulturních památek, byl rozsáhle rekonstruován a tato rozsáhlá rekonstrukce byla dokončena v roce 2022. Dalším krokem pro zvýšení kvality veřejného prostoru v této lokalitě byla revitalizace předprostoru bytového domu Oblouk.

Prostranství nesloužilo svému původnímu účelu (relaxační zóna) a bylo jen okolím dopravní komunikace. Samotný prostor měl velký potenciál stát se příjemným místem k trávení volného času a odpočinku. Cílem projektu byla celková revitalizace prostoru před bytovým domem a vytvoření zajímavého a bezpečného místa pro pobyt a setkávání nejen obyvatel Oblouku.

Návrh zahrnoval opravy zpevněných ploch, doplnění městského mobiliáře a nové sadové úpravy. Chodník prošel rekonstrukcí a jeho povrch byl zhotoven z betonové dlažby v šedé barvě. Původní mobiliář byl odstraněn a nahrazen novými lavičkami s opěradly a odpadkovými koši, kterých byl v území nedostatek. Byly zde vysázeny kvetoucí druhy stromů a také smíšené záhony travin a trvalek.

Projekt plynule navázal na rekonstrukci bytového domu a byl dokončen v listopadu 2022.