Sportovní areál Poruba prochází kompletní rekonstrukcí

Sportovní areál Poruba dostane novou podobu. Modernizace celého komplexu, který se nachází na Skautské ulici, byla zahájena dílčí částí objektu tenisových šaten v prosinci 2020 (II. etapa I. část). Tato část bude dokončena již v září 2021.

Opravy budou probíhat ve dvou etapách, v červnu tohoto roku byla zahájena I. etapa a bude dokončena letos v listopadu.  Celá rekonstrukce pak potrvá do roku 2023 s celkovými náklady 240 milionů korun. Občanům, ale i sportovním klubům, nabídne nový a lepší prostor pro sport.

V bývalém areálu VOKD najdou v současnosti návštěvníci travnaté hřiště na kopanou, volejbalové hřiště, atletický ovál nebo třeba tenisové kurty s cvičnou stěnou a další. Město chce však ještě víc podpořit nejen profesionální sportovní týmy, ale také aktivní část obyvatelstva a poskytnout jim vylepšený prostor a zázemí pro jejich aktivně strávený čas.

„Sportu se věnuje čím dál více lidí a my chceme, aby měli naši občané možnost sportovat v moderních areálech s plnohodnotným vybavením. Sportovní areál Poruba navíc poslouží skvělým sportovním týmům, které svými výkony reprezentují Ostravu i jinde v republice. Sama se na výslednou podobu celého sportoviště velice těším a doufám, že rekonstrukce přinese radost všem malým i velkým, profesionálním i amatérským sportovcům,“ řekla Andrea Hoffmannová, náměstkyně primátora pro školství a sport.

V první etapě, která začala v červnu letošního roku, budou provedeny stavební úpravy tribuny a oplocení, vybudována bude také nová dešťová kanalizace a další úpravy související s technickou a dopravní infrastrukturou – rozvody a příprava pro kamerový systém nebo přístupové a příjezdové komunikace. Rovněž je v plánu kompletní výstavba nového hřiště s umělým trávníkem a umělé osvětlení hřiště pro tréninkové účely. Právě hřiště s umělým povrchem by v budoucnu mělo sloužit pro tréninky a utkání sportovních fotbalových klubů a týmu amerického fotbalu. Bude však sloužit i pro výuku tělesné výchovy žáků základních škol nebo pro širokou veřejnost a komerční využití. Nositelem obou etap projektu je Sportovní a rekreační zařízení města Ostravy, s.r.o., které obdrželo od statutárního města Ostravy dotaci na jeho realizaci.

Ukončení první etapy je naplánováno do konce listopadu 2021 s celkovými náklady 30,3 milionu korun.

V druhé etapě, která je zahájena realizací dílčí části, je pak naplánovaná rekonstrukce objektu tenisových šaten s náklady 24,7 milionu korun. Ty ale nebudou sloužit jen tenistům, ale budou k dispozici i dalším návštěvníkům areálu. Část nových šaten bude také zcela dostavěna. Kromě toho bude vybudováno také zázemí pro sportovní kluby.

Realizace zbývajících částí druhé etapy by měly být dokončeny v letech 2022 až 2023. Na tuto zbývající část projektu bylo stejně jako u první etapy požádáno o spolufinancování z Národní sportovní agentury. Celkové náklady II. etapy jsou 209,7 milionu korun (včetně již realizované dílčí části objektu tenisových šaten).

Celková modernizace areálu dále zahrnuje například nový atletický ovál, workoutové hřiště nebo občerstvení se zahrádkou a dětským hřištěm.

Publikováno dne 30.7.2021