Chceme uzavřít manželství, jak máme postupovat?

Telefonicky kontaktujte matriku na čísle 599 480 420, 599 480 421. 

Domluvíte si s matrikářkou dobu a místo konání svatebního obřadu, obdržíte informace, jaké doklady máte předložit, a dohodnete si termín osobní návštěvy matriky.