Chci si změnit příjmení? Kam se mám obrátit a za jakých podmínek je to možné?

Obraťte se na matriku v místě svého trvalého pobytu. Změnu příjmení může povolit matriční úřad tehdy, jde-li o příjmení hanlivé nebo směšné nebo je-li pro to vážný důvod.

Ke změně jména se vážný důvod nevyžaduje, ale změna jména se nepovolí, žádá-li muž o změnu na jméno ženské nebo naopak, žádá-li o změnu jména na jméno zkomolené, zdrobnělé, domácké nebo na jméno, které má žijící sourozenec společných rodičů.

Více informací naleznete zde.

V případě nezletilého dítěte musí být změna jména nebo příjmení v zájmu dítěte.