Jsem občanem ČR a budu mít svatbu v cizině. Úřady v cizině po mě požadují vysvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství. Kde tento doklad získám?

Vysvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství vám vystaví matrika příslušná podle místa trvalého pobytu.

K vystavení tohoto dokladu je třeba předložit

  • písemnou žádost, 
  • občanský průkaz nebo cestovní pas ,
  • rodný list,
  • úřední doklad o bydlišti a osobním stavu vydaný orgánem cizího státu, zdržuje-li se žadatel trvale v cizině,
  • dle aktuálního rodinného stavu pravomocný rozsudek o rozvodu nebo úmrtní list manžela/manželky.

Doklad má platnost 6 měsíců. Správní poplatek je 500,- Kč.