Měli jsme úmrtí v rodině. Kde vyřídím úmrtní list?

Úmrtní list vystaví matriční úřad příslušný podle místa úmrtí.

Pokud úmrtí nastalo v Porubě, Plesné, Třebovicích, Martinově nebo Pustkovci, matrika Úřadu městského obvodu Poruba zašle úmrtní list poštou tomu, kdo vypravil pohřeb.

Matrika vystaví úmrtní list po obdržení Listu o prohlídce zemřelého podepsaného lékařem. Úmrtní list je vystaven zpravidla do 10 dnů od úmrtí.

Další informace zde