Modernizace sportovního areálu Poruba

Modernizace sportovního areálu Poruba


Celý komplex sportovního areálu zahrnuje travnaté hřiště na kopanou, volejbalové kurty, škvárové hřiště na kopanou, asfaltová hřiště na házenou, atletický ovál, sektory pro atletiku a tenisový areál s kurty včetně cvičné stěny. Naproti hlavnímu vchodu do sportovního areálu na ulici Skautská se nachází také budova kuželny.

Modernizace areálu je rozdělena do dvou etap, které nijak zásadně neomezí provoz areálu:

I. etapa – vybudování umělého travnatého hřiště s umělým trávníkem tzv. 3 generace, provedeny budou stavební úpravy tribuny a oplocení včetně provedení nezbytných terénních a sadových úprav. Součástí stavby bude i realizace související technické a dopravní infrastruktury (přípojka vody, dešťová kanalizace, areálové osvětlení, přípojka NN, kamerový systém, areálové komunikace).

II. etapa – komplexní rekonstrukce zbývajících části areálu, rekonstrukce tenisových šaten, které budou sloužit nejen tenistům, ale předpokládá se také využití pro další sportovce a návštěvníky areálu (atletika, návštěvníci, mládež). Díky změně dispozičního řešení a využití místností dojde k doplnění dalších šaten, vybudování zázemí pro sportovní kluby, správce areálu a doplní se chybějící toalety pro areál.

Na plán areálu po rekonstrukci se můžete podívat zde.

Koncem prosince 2020 byla zahájena dílčí část rekonstrukce areálu - objektu tenisových šaten, které jsou součástí II. etapy a měli by být dokončeny do letošního podzimu. V současné době probíhá také výběrové řízení na dodavatele stavebních prací I. etapy, která by měla být dokončena do konce roku 2021. Realizace zbývající části II. etapy bude následovat v letech 2022 až 2023.

Články, týkající se
tohoto projektu