Modernizace sportovního areálu Poruba

Modernizace sportovního areálu Poruba

Celý komplex zahrnuje travnaté hřiště na kopanou, volejbalové kurty, škvárové hřiště na kopanou, asfaltová hřiště na házenou, atletický ovál, sektory pro atletiku a tenisový areál s kurty včetně cvičné stěny. Naproti hlavnímu vchodu do sportovního areálu na ulici Skautská se nachází také budova kuželny.

Modernizace areálu bude zahrnovat:

 • demolice stávající správní budovy, vybudování nového vstupu se šatnami a zázemím pro sportovce
 • správní budova – rekonstrukce stávající budovy, doplnění o tenisové šatny, zázemí pro správce areálu, apod.
 • betonové tribuny – demolice a zatravnění části stávajících tribun, vybudování tribuny pouze na 1 straně, cca 1 400 míst pro diváky
 • atletický ovál vč. navýšení počtu drah (100m 8 drah, zbytek 6 drah) a sektorů pro technické disciplíny
 • revitalizace stávajícího travnatého hřiště
 • vybudování nové travnaté plochy – tréninkového hřiště
 • vybudování multifunkčního hřiště pro různé sporty, velikost cca 20x40m, využití pro sportovní kluby, veřejnost, TV základních škol v okolí, apod.
 • vybudování restaurace se zahrádkou a dětským hřištěm
 • vybudování workoutového hřiště
 • vybudování zázemí pro sportovní potřeby – rekonstrukce stávajících budov
 • revitalizace vnitřních komunikací a chodníků

Rekonstrukce je rozdělena do dvou etap.

 1. etapa – vybudování umělého travnatého hřiště na bývalém škvárovém hřišti – kopaná, americký fotbal. Se zahájením prací se počítá v roce 2019.
 2. etapa – komplexní rekonstrukce zbývajících části areálu

V současné době probíhá zpracování projektové dokumentace, kterou zpracovává Chválek Atelier, následně bude možné zadat výběrové řízení na dodavatele. Sportovní areál je v majetku Statutárního města Ostrava, SAREZA ho provozuje na základě nájemní smlouvy z roku 2002.