Narodilo se nám dítě. Kde vyřídíme rodný list a jaké doklady k tomu potřebujeme?

Důležité v tomto případě není trvalé bydliště rodičů, ale místo narození dítěte. Rodný list vám vydá matrika, v jejímž správním obvodu se dítě narodilo. To znamená, že pokud se dítě narodí ve Fakultní nemocnici Ostrava, případně při domácím porodu v Porubě, Plesné, Pustkovci, Martinově nebo Třebovicích, žádáte o rodný list porubskou matriku.

Rodný list lze vyřídit

 • na detašovaném pracovišti matriky ve Fakultní nemocnici Ostrava (2. patro v budově porodnice, dveře č. 201, vedle vstupu na porodní sály).
  Úřední hodiny: pondělí–pátek    8:30–10:00 hodin
  Telefon: 702 272 041
  Výhodou je, že nikam nemusíte docházet a maminky si vše potřebné vyřídí přímo v porodnici.
 • na matričním oddělení Úřadu městského obvodu Poruba.

Jaké doklady je třeba předložit?

Záleží na tom, zda se dítě narodí do manželství, či je nebo není známý otec.


Pokud je dítě narozené za trvání manželství, jeden z rodičů předloží

 • prohlášení o jménu dítěte podepsané oběma rodiči,
 • občanský průkaz nebo cestovní doklad,
 • oddací list (pokud již nebyl předán po nástupu do porodnice).

Dítě je narozené mimo manželství, k němuž bylo určeno otcovství

Jeden z rodičů předloží

 • prohlášení o jménu dítěte podepsané oběma rodiči,
 • občanský průkaz nebo cestovní doklad,
 • doklad o určení otcovství (pokud již nebyl předán po nástupu do porodnice).

Dítě je narozené mimo manželství, k němuž nebylo určeno otcovství

Matka předloží

 • prohlášení o jménu dítěte,
 • občanský průkaz nebo cestovní doklad,
 • rodný list matky,
 • je-li matka rozvedená – pravomocný rozsudek o rozvodu, je-li matka ovdovělá – úmrtní list manžela.

Rodný list je zpravidla vystaven do dvou pracovních dnů a připraven k vyzvednutí na detašovaném pracovišti matriky ve Fakultní nemocnici Ostrava nebo v budově Úřadu městského obvodu Poruba (Klimkovická 55/26), případně zaslán poštou.

Je-li jeden z rodičů cizinec, kontaktujte ohledně potřebných dokladů  matriku na telefonním čísle 599 480 421, 599 480 423.