Nejsme manželé a čekáme dítě. Chceme, aby byl otec zapsán v rodném listu a dítě mělo jeho příjmení. Jak máme postupovat?

Oba rodiče se osobně dostaví na kterýkoliv matriční úřad a předloží

  • občanské průkazy,
  • rodné listy,
  • těhotenský průkaz.

Matrika sepíše s rodiči souhlasné prohlášení o určení otcovství, ve kterém uvede, na jakém příjmení se rodiče pro dítě dohodli. Rodiče obdrží zápis ve trojím vyhotovení a matka jedno vyhotovení zápisu odevzdá v porodnici. Poté matrika obdrží zápis spolu s hlášením o narození a vystaví rodný list s uvedením údajů o otci a příjmení dítěte dle dohody rodičů.

Je-li žena vdaná nebo rozvedená méně než 300 dní (počítá se od právní moci rozsudku), nelze určit otcovství před narozením dítěte – do matriky se jako otec zapíše manžel, popř. bývalý manžel, a poté se rodiče ve věci popření a určení otcovství musí obrátit na soud v místě trvalého pobytu.