Nejsme manželé a narodilo se nám dítě před tím, než jsme stihli na matrice vyřídit určení otcovství. Jak máme postupovat, aby byl otec dopsán do rodného listu?

Oba rodiče se osobně dostaví na kterýkoliv matriční úřad a předloží

  • rodný list dítěte, ve kterém není uveden otec,
  • své občanské průkazy a rodné listy.

Matrika sepíše s rodiči souhlasné prohlášení o určení otcovství, ve kterém uvede, na jakém příjmení se rodiče pro dítě dohodli. Nový rodný list s novými údaji je rodičům zaslán poštou.

Je-li jeden z rodičů, kteří chtějí prohlášení učinit, cizinec, informace k vyřízení záležitosti obdržíte na matrice na tel. číslech 599 480 421, 599 480 423.

Je-li jeden z rodičů nezletilý, nelze určení otcovství vyřídit na matrice. Rodiče se musí obrátit na příslušný soud, který s nimi prohlášení sepíše.