Opravy se v létě dočkal nejenom Waldorf

Po dvou měsících prázdnin se děti vrátí 4. září do škol a školek. K tomu, aby se tam cítily lépe, směřovaly i opravy, které se v pauze udělaly.

Většina dětí si novinek asi ani nevšimne. Výjimkou budou snad jen žáci a studenti Waldorfské základní a střední školy, kteří se vrátí do úplně jiné školy, než kterou v červnu opustili. Opravy, které se v období prázdnin ve školách a školkách udělaly, totiž směřovaly spíše do technického zázemí, zateplení či výměny elektroinstalace.

A letos jich bylo opravdu hodně. Od těch velkých po ty dílčí, které jsou ale také pro zaměstnance škol nesmírně důležité. Tou největší byl už zmíněný Waldorf, který získal kompletní zateplení, novou hydroizolaci a další potřebné věci. Tam práce ale ještě budou měsíc pokračovat. „Je to největší letošní investiční akce městského obvodu. Škola už opravy potřebovala a zasloužila si je. Práce nás vyšly na necelých 25 milionů korun,“ uvedla místostarostka Petra Brodová.

Další velkou investicí bylo zateplení střech budov ZŠ K. Pokorného za více než 10 milionů korun nebo oprava havarijního stavu střechy tělocvičny v ZŠ Jana Šoupala. Vedle toho se ale udělala spousta práce, kterou běžný návštěvník ani neuvidí. Ať už jde o opravy kuchyní, sociálních zařízení či elektroinstalace.

„Ve škole na ulici Aleše Hrdličky jsme opravili sociální zařízení i dlažbu v kuchyni, kompletně jsme vyměnili umělý trávník multifunkčního hřiště v areálu školy na Dětské ulici, , opravou prošly záchody v mateřince na Větrné ulici a elektroinstalace ve školkách na ulicích Ludvíka Podéště a Dvorní. Letos toho bylo opravdu hodně a jsem ráda, že se povedlo najít finance, aby porubské školy byly ještě lepší,“ řekla místostarostka Martina Dušková.

Městský obvod Poruba je zřizovatelem dvanácti základních a devatenácti mateřských škol. „Péče o ně je pro obvod prioritou. Porubští učitelé patří k nejuznávanějším v kraji, školy mají obecně velmi dobrou pověst a obvod pravidelně investuje i do údržby a vylepšení budov a učeben,“ dodala starostka Lucie Baránková Vilamová.