Plánujeme svatbu v kostele. Jak máme postupovat v případě církevního sňatku?

Před uzavřením církevního sňatku si musíte vyřídit osvědčení, které vám vydá matrika příslušná podle místa uzavření manželství.

Porubská matrika (matriční oddělení ÚMOb Poruba, Klimkovická 55/29) to bude v případě, pokud chcete církevní sňatek uzavřít na území Poruby, Martinova, Plesné, Pustkovce nebo Třebovic. Osvědčení nesmí být ke dni uzavření manželství starší 6 měsíců.

Bližší informace obdržíte na matrice, tel. 599 480 420, 599 480 421.