Proměna plochy na náměstí Boženy Němcové FOTO + VIDEO

Poruba se rozhodla ozelenit čtrnáct zpevněných nevyužívaných ploch na území obvodu. Cílem bylo dostat do dvorů další zeleň, která lidem nabídne stín a v horkých dnech ochladí vzduch. Zelená plocha také nabízí lepší zasakování dešťové vody, posílí místní biodiverzitu, a především zkvalitní veřejný prostor. Projekt byl financován z Norských fondů, díky kterým k proměně mohlo dojít.

V lokalitě u náměstí Boženy Němcové se odstranila zpevněná plocha v západní části dvora. Místo ní se vysadila:

  • tráva,
  • 5 ks platanu javorolistého (Platanus x ac. „Alphen´s Globe“) o obvodu kmínku 20-14 cm,
  • 5 ks okrasné jabloně (Malus „Red Jade“) o výšce 100-120 cm.

Vide o je k dispozici zde.

„Podpořeno Norskem prostřednictvím Norských fondů“