Proměna plochy na ulici Ludvíka Podéště FOTO + VIDEO

Poruba se rozhodla ozelenit čtrnáct zpevněných nevyužívaných ploch na území obvodu. Cílem bylo dostat do dvorů další zeleň, která lidem nabídne stín a v horkých dnech ochladí vzduch. Zelená plocha také nabízí lepší zasakování dešťové vody, posílí místní biodiverzitu, a především zkvalitní veřejný prostor. Projekt byl financován z Norských fondů, díky kterým k proměně mohlo dojít.

V lokalitě na ulici Jana Šoupala se na místě zpevněné plochy vysadila:

  • tráva,
  • 5 ks lípy velkolisté (Tilia platyphyllos) o obvodu kmínku 18-20 cm
  • 6 ks muchovníku Lamarckova (Amelanchier lam. Ballrerina) o výšce 150 cm,
  • 3 ks šácholanu (Magnilia x Loebnerii“Meriil) o výšce 100 cm.

Video je k dispozici zde.

„Podpořeno Norskem prostřednictvím Norských fondů“