Revitalizace náměstí Jana Nerudy

Centrální část náměstí Jana Nerudy byla dlouho ve špatném stavu, a proto se v roce 2021 uskutečnila jeho celková revitalizace. V parku byly opraveny všechny chodníky, byly ořezány keře, čímž vznikl přehledný a bezpečný prostor pro pobyt a průchod náměstím. Upraveny byly i lavičky a odpadkové koše. 

V další etapě úprav byla zrekonstruována komunikace a navýšena parkovací místa. Došlo k celkové úpravě organizace dopravy, bylo vytvořeno 22 nových parkovacích stání.

Proměna náměstí se podařila a vzniklo zde bezpečné a příjemné místo, kde se lidé z okolních domů mohou setkávat a odpočívat.