Revitalizace veřejného prostranství FLORIDA

Revitalizace veřejného prostranství FLORIDA


Prostranství u kruhového objezdu leží v pomyslném středu Hlavní třídy. Ta tvoří hranici několika porubských stavebních obvodů - prvního, druhého a třetího. Místo u Floridy je součástí třetího obvodu, který se začal stavět v roce 1958. Do zdejšího prostoru bylo umístěno někoik uměleckých děl, která ulici i přilehlý parčík ozvláštnila. Byla sem například instalována dekorativní stěna Vladislava Gajdy, která je v prostoru dodnes.

V dnešní době projde lokalitou tisíce lidí denně, konají se se tady různé sportovní, společenské a kulturní akce. Společně tu jezdíme na kole, bruslíme, poznáváme přírodu při Dni země nebo sledujeme vystoupení souborů z celého světa při akci Folklor bez hranic. Je to prostor, který by měl sloužit k odpočinku - je zde řada laviček a stinných míst, kde by se dalo příjemně relaxovat.

Toto místo si však zaslouží proměnu, která by pobyt v něm zatraktivnila. Proto jej chceme udělat zajímavější a přívětivější. Chceme zachovat dosavadní charakter, chybí zde však několik prvků. Jsou to napřklad veřejné toalety nebo vodní prvek, který zde tradičně býval a v horkých letních dnech ochladí vzduch i kolemjdoucí.

Městský obvod Poruba si pro estetizaci veřejného prostranství Florida nechal zpracovat studii, která koncepčně řeší celý prostor, tak aby co nejlépe sloužil Porubanům. Návrhy pak představil obyvatelům Poruby 22. ledna na setkání v restauraci Skoč do Pole. přítomní návrh přijali pozitivně.

Ještě předtím, v létě 2019, se na prostranství u Floridy uskutečnila výstava, která lidem připomněla, jak se místo v průběhu desetiletí měnilo, a jaké akce se tam konaly a konají. Výstava také prezentovala výsledky studie z roku 2016. Panely z výstavy si můžete prohlédnout zde.

Realizace se uskuteční v letech 2020-2022. 

Články, týkající se
tohoto projektu