Revitalizace veřejného prostranství FLORIDA

Revitalizace veřejného prostranství FLORIDA


Prostranství u kruhového objezdu leží v pomyslném středu Hlavní třídy. Ta tvoří hranici několika porubských stavebních obvodů - prvního, druhého a třetího. Místo u Floridy je součástí třetího obvodu, který se začal stavět v roce 1958. Do zdejšího prostoru bylo umístěno někoik uměleckých děl, která ulici i přilehlý parčík ozvláštnila. Byla sem například instalována dekorativní stěna Vladislava Gajdy, která je v prostoru dodnes.

V dnešní době projde lokalitou tisíce lidí denně, konají se se tady různé sportovní, společenské a kulturní akce. Společně tu jezdíme na kole, bruslíme, poznáváme přírodu při Dni země nebo sledujeme vystoupení souborů z celého světa při akci Folklor bez hranic. Je to prostor, který by měl sloužit k odpočinku - je zde řada laviček a stinných míst, kde by se dalo příjemně relaxovat.

Toto místo si však zaslouží proměnu, která by pobyt v něm zatraktivnila. Proto jej chceme udělat zajímavější a přívětivější. Chceme zachovat dosavadní charakter, chybí zde však několik prvků. Jsou to napřklad veřejné toalety nebo vodní prvek, který zde tradičně býval a v horkých letních dnech ochladí vzduch i kolemjdoucí.

Městský obvod Poruba si pro estetizaci veřejného prostranství Florida nechává zpracovat studii, která koncepčně vyřeší celý prostor, tak aby co nejlépe sloužil Porubanům.

Následně bude probíhat realizace, a to v letech 2020-2021.