Proměna zámeckého parku a jeho okolí

Proměna zámeckého parku a jeho okolí

Lokalita Zámeckého parku, rybníku a okolí Oblouku patřila v minulosti ke klíčovým lokalitám obvodu. V průběhu let se ale dostala na okraj zastavěného území a postupně i na okraj zájmu Porubanů. Přitom místo má obrovský potenciál a zaslouží si výraznou proměnu. Park vznikl z bývalé zámecké zahrady a v minulosti býval oblíbeným místem pro odpočinek.

V současné době ho ze severní a jižní strany ovlivňují poměrně frekventované komunikace, přičemž ta jižní vytváří bariéru v přístupu k rybníku, který tak postrádá svou relaxační formu. Na severní straně tvoří významnou bariéru nadzemní horkovod, který brání bezproblémovému přístupu do parku. K atraktivitě lokality nepřispívají ani nevzhledné garáže v sousedství zámečku a sběrna vedle rybníku. Významnější obnovu vyžaduje zanedbaný stav chodníků, zeleně i laviček. Cílem je vytvoření bezpečného a příjemného místa bez bariér, které bude lidi zvát k trávení volného času. V roce 2017 došlo k prvním úpravám lokality, když byl opraven chodník na Nábřeží SPB.

Městský obvod Poruba v roce 2017 požádal o dotaci Nadaci Proměny Karla Komárka. Projekt postoupil do finálového hodnocení a Poruba s nadací uzavřela smlouvu o spolupráci, podle které nadace poskytla finance na předpřípravnou fázii. V prosinci roku 2018 nadace rozhodlka, že proměnu porubského parku nepodpoří.

To ale neznamená, že by obvod na revitalizaci parku rezignoval. Už v minulosti Poruba avizovala, že park považuje za důležitou lokalitu a v její obnově chce pokračovat bez ohledu na to, zda získá od Nadace Proměny Karla Komárka finanční podporu. Byť by to mělo být v delším časovém horizontu a třeba i v omezenější formě. V současné chvíli bude Poruba hledat řešení a nové termíny obnovy místa u porubského zámku.

Na jaře 2019 začala přeložka horkovodu pod zem a připravuje se vyhlášení architektonické soutěže.

Články, týkající se
tohoto projektu