Proměna Zámeckého parku a jeho okolí


Lokalita Zámeckého parku, rybníku a okolí Oblouku patřila v minulosti ke klíčovým lokalitám obvodu. V průběhu let se ale dostala na okraj zastavěného území a postupně i na okraj zájmu Porubanů. Přitom místo má obrovský potenciál a zaslouží si výraznou proměnu. Park vznikl z bývalé zámecké zahrady a v minulosti býval oblíbeným místem pro odpočinek.

V současné době ho ze severní a jižní strany ovlivňují poměrně frekventované komunikace, přičemž ta jižní vytváří bariéru v přístupu k rybníku, který tak postrádá svou relaxační formu. Na severní straně tvoří významnou bariéru nadzemní horkovod, který brání bezproblémovému přístupu do parku. K atraktivitě lokality nepřispívají ani nevzhledné garáže v sousedství zámečku a sběrna vedle rybníku. Významnější obnovu vyžaduje zanedbaný stav chodníků, zeleně i laviček. Cílem je vytvoření bezpečného a příjemného místa bez bariér, které bude lidi zvát k trávení volného času.

Městský obvod Poruba v roce 2017 požádal o dotaci Nadaci Proměny Karla Komárka. Projekt postoupil do finálového hodnocení a Poruba s nadací uzavřela smlouvu o spolupráci, podle které nadace poskytla finance na předpřípravnou fázi. V prosinci roku 2018 nadace rozhodla, že proměnu porubského parku nepodpoří. To ale neznamená, že by obvod na revitalizaci parku rezignoval. Už v minulosti Poruba avizovala, že park považuje za důležitou lokalitu a v její obnově chce pokračovat bez ohledu na to, zda získá od Nadace Proměny Karla Komárka finanční podporu.

Cílem projektu je vytvoření celistvého parkového území, které propojí zdánlivě neslučitelná místa ve smysluplný funkční celek členěný dle potřeb a zájmů místních obyvatel i působících institucí. Finální podoba parku bude bezpečná, dostupná, průchozí, bude sloužit k atraktivnímu využití, relaxaci i kultuře.

Proměna parku začala v roce 2019, kdy bylo uloženo horkovodní potrubí podél nábřeží SPB pod zem a opraveny navazující chodníky. V roce 2020 byly odstraněny objekty sběrny, autoservisu a skladu radnice.

V roce 2020 vyhlásila Poruba na proměnu Zámeckého parku architektonickou soutěž. Do soutěže se přihlásily tři návrhy a odborná komise vybrala návrh Laboratória architektúry krajiny z Bratislavy (LABAK). V květnu 2021 byla zahájena projektová příprava proměny Zámeckého parku. Součástí zadání bylo i navržení etapizace. Návrh tak území člení do deseti etap, jako první by měly být řešeny okolí rybníka, historická část parku a zelená plocha v blízkosti fary. Na základě krajinářsko-architektonické studie se začala  proměna parku projektovat po jednotlivých etapách.

Návrhy přihlášené do soutěže jsou k dispozici zde.